Het Nieuwe Normaal, de gezamenlijke weg naar een duurzame bouwsector

3/26/2024

Neem contact met ons op voor meer informatie over de circulaire gevel

Het Nieuwe Normaal (HNN) is de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen met haalbare én ambitieuze prestaties voor gebouwen, infra en gebied. (www.hetnieuwenormaal.nl)

Het Nieuwe Normaal raamwerk bestaat uit drie pijlers met in totaal negen indicatoren. De belangrijkste pijlers zijn (1) milieu impact, ofwel Co2 uitstoot en opslag van materialen (2) de herkomst van materialen en (3) het waardebehoud.

Ciskin en Het Nieuwe Normaal

Vanuit het Ciskin team zijn we blij verrast te zien dat er een zeer breed palet aan indicatoren wordt meegenomen in de beoordeling van de circulariteit van bouwproducten. Op deze manier worden circulaire materialen en producten met een lange termijn oplossing bij de start al goed zichtbaar in de score.

De Ciskin gevel kent drie basisuitgangspunten:

  1. Aanpasbaar gedurende de levensduur door losmaakbare gevelonderdelen. Hierdoor kan de gevel aangepast worden aan technische of esthetische ontwikkelingen door de decennia heen. De dichtingen zijn droog waardoor geen kit, put of lijm meer benodigd is.
  2. Herbruikbaar na einde levensduur. De gevel blijft zijn waarde behouden en kan einde levensduur hergebruikt worden.
  3. Opgebouwd uit hoogwaardige recyclebare grondstoffen door gebruik te maken van gerecycled aluminium content (post consumed)

Deze Ciskin uitgangspunten sluiten perfect aan  bij  de uitgangspunten van Het Nieuwe Normaal.

Gewoon doen:

In de bouwsector is er zeker een grote wil om mee te werken aan de klimaatopgave die voor ons ligt. Een transitie naar een circulaire economie waarbij verantwoord wordt omgegaan met de grondstoffen die de aarde heeft.

We proberen hier met elkaar een antwoord op te geven en vanuit diverse belangen wordt gelobbyd voor nieuwe “standaarden” of “richtlijnen”.  En dit alles in een tijd waarbij het gebrek aan woningen groot en de bouwkosten onzeker zijn. Een flinke uitdaging waar we voor staan.

Met “het nieuwe normaal” worden de handen ineen geslagen om tot nieuwe standaarden te komen. Een prachtig initiatief! Daar kunnen wij zeker wat mee! De essentiële zaken die de kern vormen voor duurzaam vastgoed zijn meegenomen; Milieu-impact [MPG), Materiaal gebonden CO2-uitstoot, Herkomst Materiaal enLosmaakbaarheid.

De complexiteit hierbij zit hem in de zaken die al vastgelegd zijn in de wet (bouwbesluit), door welstand zijn bepaald of de wens van een individuele opdrachtgever. Zoals wij allemaal weten bestaat het standaard gebouw helaas (nog) niet.

Kortom: laten we gewoon beginnen om het “boerenverstand” te gebruiken. Sommige zaken zijn gemakkelijk te analyseren en als we het simpel houden dan begrijpen alle stakeholders in de bouw het ook.

Met de ontwikkeling van Ciskin hebben wij als gevelbouwers geprobeerd het eenvoudig te houden. Een circulaire gevel die altijd aanpasbaar is in tijd en tevens aangepast kan worden aan de gebruikers. De gevel moet niet één maar drie of vier generaties meegaan. Zeker de MPG score is er, de BCI kan berekend worden ook de hoeveelheid CO2 per kg is helder.

Laten wij gewoon beginnen! Meer weten? Bel ons!

Recent nieuws

CISKIN IS EEN SAMENWERKING VAN ALKONDOR, DE GROOT & VISSER EN WICONA.

Adres Alkondor:
Wegtersweg 7-19
7556 BP Hengelo

Algemeen telefoonnummer: 074 – 245 53 55

Privacy statement Ciskin | leveringsvoorwaarden

Adres De Groot & Visser: Marconiweg 1
4207 HH Gorinchem

Adres Wicona: Alcoalaan 1
5151 RW Drunen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief