- Architekten Cie, Hans Hammink 

“Ik ben heel blij om dit initiatief te zien waarbij een circulair concept wordt aangeboden waar wij mee kunnen ontwerpen. Op deze manier, met dit soort integrale conceptuele initiatieven kunnen we dan ook echt naar circulaire gebouwen toe gaan!”

- DOOR architecten, Terry Pater

“Met gevels die zich werkelijk kunnen aanpassen aan veranderende wensen en gebruikers, staat Ciskin garant voor dierbare en toekomstbestendige gebouwen!” 

“Wij ontwerpen en detailleren al ons hele bestaan op zo’n manier dat gebouwen uit een verzameling bouwcomponenten bestaan en als een bouwpakket in elkaar gezet kunnen worden. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van prefabricage. Daarnaast ontwerpen we de gebouwen ook zo, dat ze flexibel te gebruiken zijn en aanpasbaar in de tijd. Vroeger heette dat IFD (Industrieel Flexibel Demontabel), nu Circulair. Het zit dus in ons DNA zonder dat we ons daar heel erg van bewust moeten zijn. Het gaat vanzelf. Wij zijn van mening dat een gebouw nooit verplaatst of gedemonteerd hoeft te worden. Het gebouw maken we dus flexibel en goed aanpasbaar. Eigenlijk het ultieme gebouw!

Wij streven altijd flexibele en aanpasbare gevels na. Maar of dit ook in het businessmodel dat daar omheen hangt persé tot uiting moet komen, hangt helemaal van de opdrachtgever af. Voor ons is het niet noodzakelijk, maar het zou voor een opdrachtgever die echt flexibel wil zijn en geen gedoe wil een oplossing kunnen zijn.”

"Met Ciskin kun je altijd over de nieuwste geveltechnieken beschikken zonder zorgen"

cepezed, Joost Heijnis

“Wij geloven er écht in dat Circulair bouwen de toekomst is. Momenteel lijkt het een hype, maar wij geloven erin dat dit een blijvende manier van bouwen en omgaan met grondstoffen is. Grondstoffen schaarste is daarbij een belangrijke driver die in de toekomst heel veel gaat bepalen. Helaas is de markt nu nog klein voor circulaire gebouwen, maar daar wil de Architekten Cie verandering in brengen en is ervan overtuigd dat dat gaat lukken! Veel collega’s die nu nog niet aan circulaire projecten werken, zijn wel erg geïnteresseerd. Circulair bouwen is een nieuwe uitdaging en vraagt om nieuwe oplossingen, dat is waar de Architekten Cie goed in is.
  
Ik ben heel blij om dit initiatief te zien waarbij een circulair concept wordt aangeboden waar wij mee kunnen ontwerpen. Op deze manier, met dit soort integrale conceptuele initiatieven kunnen we dan ook echt naar circulaire gebouwen toe gaan!
 
Wat ik heel positief aan Ciskin vind is de aandacht voor losmaakbaarheid en dat er goed is nagedacht over de end-of-life scenario’s zoals upgrading, hergebruik en uiteindelijk recycling. Het totaalconcept waarbij vanaf het begin tot het eind verantwoordelijkheid wordt genomen door de bedrijven achter Ciskin is uniek!”

“Wat ik aan circulaire gevels bedenk moet ook gemaakt kunnen worden en ik ben blij dat dit met Ciskin nu kan!”

architekten Cie, Hans Hammink

"Als ontwikkelende belegger herontwikkelen we verouderd en leegstaand vastgoed naar functievrije gebouwen en gebieden die zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderend gebruik.

Onze filosofie kan kernachtig worden samengevat in onze 3D’s: Dynamisch, Dierbaar & Duurzaam, wat leidt tot Emotionele, Ecologische als Economische impact (3E's). In Ciskin hebben we een partner gevonden die exact aansluit op deze filosofie vanuit de skin (gevel).

Afgelopen jaren hebben we met elkaar een partnership opgebouwd op diverse projecten wat we komende jaren verder willen gaan uitbreiden met een stukje standaardisatie en opschaling binnen onze ontwikkelprojecten. RE:BORN is erg tevreden met de samenwerkingen tot nu toe en kijkt met nog meer vertrouwen naar de toekomst van Ciskin."

'Ciskin sluit exact aan bij onze filosofie. Het DNA is een dynamisch, dierbaar en duurzaam gevelprincipe. Het brengt onze RE:BORN gebouwen naar een hoger niveau.'

RE:BORN, Niel Slob

“Voor DOOR is circulair de standaard. Met sterke, verfrissende ontwerpen en strategieën willen wij onze opdrachtgevers en partners meenemen in een toekomstbestendige leefomgeving die draait op een circulaire economie. In onze projecten ligt de focus op hergebruik, herkomst of losmaakbaarheid, en vaak allemaal! We pionieren met ons PIT lab, onze eigen huisvesting en experimentplek. Lessons learned implementeren we in diverse projecten, zoals de verduurzaming van het stadhuis te Eindhoven, een bedrijvenhub voor C-bèta te Hoofddorp en diverse woningbouwprojecten.

Ciskin is voor de opdrachtgever die bewust wil omgaan met zijn of haar gevel. Het begint al bij de goede start met een hoog percentage gerecycled aluminium. De losmaakbaarheid van het Ciskin-systeem is ongeëvenaard en biedt de mogelijkheid om elementen in de loop der tijd uit te wisselen of juist te upgraden. Dit maakt het voor (ver)huurders van een pand extra aantrekkelijk. Door de strakke monitoring is er een pro-actieve houding op onderhoud, in plaats van onderdelen vervangen als het al te laat is.
 
Met Ciskin zijn meerdere gevels binnen hetzelfde project mogelijk. Je hebt de vrijheid om mettertijd te wisselen van frames, kleuren en opties die de componenten te bieden hebben. Hierdoor kun je goed inspelen op veranderende marktomstandigheden of gebruikers. Hiermee wordt de totale levensduur van de totale gevel verlengd, en dat is bij uitstek duurzaam!”
 

“Met gevels die zich werkelijk kunnen aanpassen aan veranderende wensen en gebruikers, staat Ciskin garant voor dierbare en toekomstbestendige gebouwen!” 

DOOR architecten, Terry pater

“Circulair bouwen is een integraal onderdeel van onze propositie als aannemer maar ook als ontwerpers.

Wij zouden Ciskin aanbevelen gezien de circulariteit, waarbij de grondstoffen weer opnieuw ingezet kunnen worden voor een tweede leven.

Bij Ciskin krijg je een garantie, dat de materialen weer opnieuw worden ingezet, waarbij de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt.”

 

“Een betere circulaire gevel,begint bij Ciskin”

coare realisatie, rob oomen

“BAM ziet Circulair bouwen als de toekomst. Het is in de strategievisie voor 2023 opgenomen voor de korte- en lange termijn. Op dit moment worden in diverse projecten ervaringen opgedaan hoe dit integraal geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Toren J van de gebiedsontwikkeling Bajeskwartier is een eerste casus waarin de gevel wordt uitgewerkt als Circulaire oplossing.
  
Wij bevelen Ciskin aan omdat dit aansluit bij de visie die BAM heeft neer gezet voor de Circulaire toekomst. Daarnaast sluit het ook aan bij onze strategie industrieel- modulair bouwen.

Ciskin kijkt ook naar de totale keten van grondstof tot en met de exploitatie en dat is uniek.”

“Met Ciskin is de gevel toekomst bestendig”

BAM, Han blom

Voor AM is circulair ontwikkelen en bouwen het realiseren van de gebouwde omgeving zonder natuurlijk kapitaal uit te putten en onze leefomgeving te belasten.
AM werkt daarom aan het sluiten van kringlopen in de gehele gebiedsontwikkeling. Circulair bouwen is één van die kringlopen naast bijvoorbeeld de GFT-afval kringloop.
Bovendien werkt AM aan verdienmodellen waarbij materialen na de (eerste) gebruiksfase terug gaan naar de producent of leverancier voor hergebruik.

Ciskin is een echte circulair product. De dienst Gevel As a Service levert een hoogwaardig comfort en gemak voor de bewoners en gebouweigenaren.
Gedurende de levensfase van een gebouw is de gevel aanpasbaar aan veranderende wensen van de gebruikers. 
Metalen zijn zeldzame grondstoffen. Ciskin draagt bij aan het voorkomen van uitputting daarvan omdat het hergebruik van de gevel na de (eerste) levensfase van een gebouw is gegarandeerd
 
Ciskin is koploper als het gaat om het aanbieden van een circulaire gevel.
Het vermogen om in te spelen op veranderende wensen van gebruikers en/of eigenaren is een van de belangrijkste kwaliteiten van het systeem.
 

"Ciskin laat zien hoe de transformatie van een lineaire - naar een circulaire bouweconomie tot stand kan komen."

AM, Steven Hupkens

CISKIN IS EEN SAMENWERKING VAN ALKONDOR, DE GROOT & VISSER EN WICONA.

Adres Alkondor:
Wegtersweg 7-19
7556 BP Hengelo

Algemeen telefoonnummer: 074 – 245 53 55

Privacy statement Ciskin | leveringsvoorwaarden

Adres De Groot & Visser: Marconiweg 1
4207 HH Gorinchem

Adres Wicona: Alcoalaan 1
5151 RW Drunen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief