De oplossing voor uw gevel

Het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van nieuwe bouwwerken, of het renoveren/transformeren van bestaande bouwwerken vraagt in steeds meer gevallen om een goed doordacht duurzaam en/of circulair concept.

Voor wat betreft de gevel heeft de Circular Facade Company dé oplossing voor u in handen. Wij bieden een circulair gevelconcept aan dat antwoord biedt op de circulaire principes en uitdagingen die u tegen komt bij het ontwerpen van bouwwerken

In de initiatieffase van een bouwwerk worden de belangrijkste uitgangspunten vastgesteld. Het uitgangspunt circulariteit is hier vaak onderdeel van. Voor wat betreft de gevel biedt de Circular Facade Company u een totaalconcept waarin verschillende opties gekozen kunnen worden. 

Door middel van een prestatieovereenkomst beloven wij u dat de functie van de gevel altijd 100% in orde is en dat circulariteit wordt geborgd tijdens de levensduur van de gevel. Wij leveren u dus de dienst bescherming en comfort met onze gevels. 

Binnen de basisprincipes van Ciskin heeft u voldoende architectonische vrijheid om een eigen ontwerp te realiseren van een circulaire gevel voor een gebouw. De Circular Facade Company assisteert u om de gevel dusdanig te ontwerpen zodat elke op circulaire loop (onderhoud, hergebruik, opwaardering, recycling) verantwoordelijkheid genomen geboden wordt.

Architecten en designers

Ontwikkelaar

Als eigenaar van vastgoed sta je voor een uitdaging wat betreft energie, duurzaamheid en circulariteit. Voor nieuwbouw en gronduitgifte worden de eisen frequent aangescherpt (door de overheid en lokale autoriteiten) en voor de huidige gebouwvoorraad zal er veel geüpdatet moeten worden om bijvoorbeeld aan de aanscherpende energetische eisen te kunnen voldoen. Bovendien is voor de gebouwgebruikers (huurders), comfort een steeds belangrijkere parameter geworden bij de keuze van huisvesting en het aangaan van huurcontracten. 

Door al heel vroeg een keuze te maken voor een totaaloplossing voor de circulaire gevel, kan de Circular Facade Company voor u borgen dat dit voor de lange termijn duurzaam en voor de gebruikers met een hoog comfort wordt gerealiseerd.

Vastgoedinvesteerders en eigenaren

Wilt u voor uw klant (belegger/investeerder) of voor uw eigen portefeuille ontzorgd worden in een totaal en compleet circulair uitgekiende geveloplossing? Dan kunnen wij u hét bijpassende circulaire concept aanbieden vanuit de Circular Facade Company. Door ons al heel vroeg in het ontwikkel- en bouwtraject te betrekken kunnen we samen met de architect zoeken naar de meest optimale ontwerp parameters waardoor het proces wordt versneld en duurzaamheid en circulariteit wordt ingebed. 

(Ontwikkelende) Aannemer

Alkondor Hengelo, De Groot & Visser en Wicona hebben de handen ineen geslagen om zo gezamenlijk een sterke circulaire basis te vormen voor het langdurig leveren van de circulaire gevel(dienst) waarin we verantwoordelijkheid nemen over alle circulaire loops. Met deze samenwerking borgen wij de prestaties voor onze klanten vanaf de realisatie tot en met de gebruiksfase en daarna de hergebruik- of recyclingfase.

Alkondor Hengelo en De Groot & Visser zijn beide een professionele gevelbouwer, hoofdzakelijk op de Nederlandse markt. Al vanaf de start staat innovatie, ontwikkeling en duurzaamheid hoog op de agenda. De basis processen bestaan uit engineering, productie, montage en beheer & onderhoud.

The future is dynamic, that is why our facades are too

Wicona

De Groot & Visser

Alkondor Hengelo ziet voor de toekomst een andere rol weggelegd omdat de markt drastisch aan het veranderen is. De vraag naar Circulaire concepten en geveloplossingen is groter aan het worden waardoor een nieuw product en een nieuw concept nodig was en die krijgt nu de naam Ciskin.

Alkondor Hengelo

Wij bouwen, creëren en realiseren complete gevels vanaf het eerste ontwerp tot en met het life-time onderhoud. We bouwen vóór mensen en mét mensen. Onze collega’s, klanten en bewoners/gebruikers van onze gebouwen. De mensen van nu, maar ook die van vele generaties na ons. Met onze partners bouwen we aan een duurzame en mooie wereld met integrale gevelconcepten en daar komt nu de circulaire gevel Ciskin bij!


Wicona heeft duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel. Vanuit het moederbedrijf Hydro is Wicona goed bezig met recyclen. Maar met Ciskin gaat Wicona nog een stap verder dan alleen het recyclen, namelijk hergebruik en losmaakbaarheid in gevels te realiseren. Dat is de reden waarom Wicona trots is om onderdeel uit te maken van het nieuwe merk Ciskin!

Belangrijke kenmerken van een ciskin gevel

Gerecycelde grondstoffen

Modulair in de basis

losmaakbaarheid

gevelidentificatie

Refurbishing

energy facades

Smartfacades

- DOOR Architecten, Terry Pater

“Met gevels die zich werkelijk kunnen aanpassen aan veranderende wensen en gebruikers, staat Ciskin garant voor dierbare en toekomstbestendige gebouwen!” 

- Coare realisatie, Rob Oomen

“Een betere circulaire gevel,
begint bij Ciskin”

CISKIN IS EEN SAMENWERKING VAN ALKONDOR, DE GROOT & VISSER EN WICONA.

Adres Alkondor:
Wegtersweg 7-19
7556 BP Hengelo

Algemeen telefoonnummer: 074 – 245 53 55

Privacy statement Ciskin | leveringsvoorwaarden

Adres De Groot & Visser: Marconiweg 1
4207 HH Gorinchem

Adres Wicona: Alcoalaan 1
5151 RW Drunen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief